மரம் ….?

வெட்டாதீர்கள்…. எங்களை…. உயிரோடு வாழ விடுங்கள்….

இரண்டாவது எண்ணம்!

tree cut

ஒரு ஊரில் பக்தர் ஒருவர் இருந்தார். தினமும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வரும் ‘பத்மனபோமரப் பிரபு’ என்பதை பத்மனபோ மரப்பிரபு என்று  பிரித்து அங்கு ஒரு கோவிலில் இருந்த ஒரு மரத்தை ‘மரப்பிரபு, மரப்பிரபு’ என்று சொல்லியவாறே பிரதட்சணம் செய்து வந்தார். அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு வித்வான் இதைப் பார்த்து ‘அட! அசடே! அது மரப்பிரபு இல்லை; அமரப் பிரபு . மரப்பிரபு, மரப்பிரபு என்று சொல்லிக் கொண்டு நீ இந்த மரத்தை சுற்றி சுற்றி வருவது பெரிய தவறு’ என்றார். இதைக்கேட்டவுடன் பக்தருக்கு ரொம்பவும் மன வருத்தம் ஏற்பட்டது. ‘இத்தனை நாள் தவறு செய்துவிட்டேனே’ என்று வருந்தி மரத்தை பிரதட்சணம் செய்வதை நிறுத்தி விட்டார்.

வைகுண்டத்திலிருந்து இதைப் பார்த்த பெருமாளுக்கும் மிகுந்த கோபம்  ஏற்பட்டது. அந்த வித்துவானின் கனவில் தோன்றி, ‘எதற்காக நீ என் பக்தனை திருத்தப் போனாய்? மரப்பிரபு என்றாலும் என்னைத்தானே குறிக்கும்? அந்த மரத்தில் இருப்பவனும் நான்தானே? அவன் அவனுக்குத் தெரிந்த வகையில் என்னைப் பற்றி நினைத்தான். அதையும் கெடுத்தது விட்டாயே!’ என்று கோபித்துக் கொண்டாராம்.

தூணிலும், துரும்பிலும் இருப்பவர் மரத்தில் இருக்க மாட்டாரா? சரி இப்போது என்ன திடீரென்று இந்தக் கதை என்கிறீர்களா? ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி ‘உலக வீட்டுத் தோட்ட தினம் என்று திருமதி கோமதி அரசு ஒரு பதிவு எழுதியிருந்தார். அதில் இருக்கும் இன்னொரு இணைப்பையும் படியுங்கள்.

இந்தக் கதை பரமபதவாசி ஸ்ரீமான் முக்கூர்…

View original post 167 more words

Advertisements

One thought on “மரம் ….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s